Webbkurs

Lär dig klassificera din produkt

Skillnaden mellan läkemedel och kosttillskott - utbildning

Webbutbildning

Läkemedel eller kosttillskott - Vet du skillnaden?

Webbkursen “Lär dig klassificera din produkt” tar upp 5 avgörande kriterier vid klassificering av kosttillskott och läkemedel.

Kursen tar upp 5 avgörande kriterier om en produkt ska klassificeras som ett läkemedel eller som ett kosttillskott. I samband med genomgången kommer vi att gå igenom vad du behöver kontrollera i samband med att du klassificerar en produkt. 

Vet du hur din produkt klassificeras?

Kanske är du på väg att lansera en ny produkt, men vet inte hur din produkt klassificeras eller om innehållet är tillåtet och säkert. Hur en produkt ska klassificeras är inte alltid helt självklart. Samtidigt är det företagets ansvar att se till att produkten är rätt klassificerad och säker att använda.

Föreställ dig...

...att du ska skriva under ett avtal om att
en produkt är säker att användas av 10 miljoner svenskar...

Vilken information vill du ha innan du skriver på?

Rätt klassificering är grunden för trovärdiga produkter

Rätt klassificering är grunden för trovärdiga produkter och en förutsättning för att du ska kunna säkerställa att du har rätt information och dokumentation om din produkt. Kosttillskott och läkemedel är väldigt snarlika både till utseende och hur de används. Gränsdragning och klassificering av nya produkter består av både utmaningar och möjligheter. 

Olika lagstiftningar

Eftersom det är olika lagstiftningar som gäller för kosttillskott och läkemedel är det viktigt att tidigt i processen fastställa hur produkten klassificeras så att produkten följer rätt regler från början. 

Felaktigt klassificerade produkter kan orsaka skada

Om ett kosttillskott säljs som ett läkemedel utan att vara godkänd som ett läkemedel gör man sig skyldig till olaga läkemedelsförsäljning, eftersom alla läkemedel måste vara godkända av Läkemedelsverket innan de kan säljas till konsument. Felaktig klassificering kan få kostsamma konsekvenser för företaget, men det kan också orsaka skada hos konsumenten. Det är inte OK.

Kom snabbare ut på marknaden

Att göra rätt från början sparar både tid och pengar och du kommer snabbare ut på marknaden med din produkt. Tillsammans kan vi förändra marknaden och öka trovärdigheten med rätt klassificerade produkter.

Två varianter av kursen, basic och premium

Två varianter av kursen

Den här webbutbildningen finns i två varianter, BASIC och PREMIUM. BASIC är en självstudiekurs på egen hand. PREMIUM är samma kurs, men innehåller även individuell hjälp i form av kvalitetssäkring av valfri ingrediens tillsammans med dess påstående (3 + 1h) samt individuell handledning (2 x 30min).

Premium

Kom igång snabbt

Få återkoppling på din klassificering

Har det hänt att du gått en kurs som inte besvarade just dina specifika frågeställningar och att det därför känns svårt att omsätta de teoretiska kunskaperna från kursen i praktiken? För dig finns möjligheten att välja tillvalet PREMIUM, vilket gör det möjligt att snabbare gå från teori till praktik.

Få kvalitetssäkring & individuell handledning

I PREMIUM kursen får du tillgång till experthjälp för bedömning rörande klassificering av en valfri ingrediens tillsammans med dess påståenden. Vi ger feedback på huruvida denna ingrediens och dess påståenden kan komma att klassificeras som ett läkemedel eller som ett kosttillskott. Du får även återkoppling på vad du behöver åtgärda och kontrollera ytterligare. I tillvalet PREMIUM ingår även individuell handledning vid behov (2 x 30min).

trailer

Spela videoklipp

Trailer till webbkursen: Lär dig klassificera din produkt

Kursinformation

 • Kunskap om vad som kan betraktas som läkemedel och vad som kan betraktas som kosttillskott 
 • Kunskap om vad produkten får innehålla och vad du får påstå om produkten
 • Tips på vad du behöver kontrollera i samband med att du klassificerar din produkt

Kursen tar upp 5 avgörande kriterier om en produkt ska klassificeras som ett läkemedel eller som ett kosttillskott. Eftersom det är olika lagstiftningar som gäller för läkemedel och kosttillskott kommer vi att gå igenom vissa skillnader som finns för dessa produktkategorier.

Den här kursen tar även upp vad du behöver kontrollera i samband med att du klassificerar en produkt. Oavsett om man är ny inom branschen eller arbetat i flera år kan det i vissa fall vara svårt att veta hur en produkt ska klassificeras. Det sker även nya ställningstaganden från våra myndigheter till exempel i samband med att nya regelverk träder i kraft eller efter domslut. Vi kommer i denna kurs ta upp vad du ska kontrollera i samband med att du funderar på att ta in en produkt i sortimentet eller om det finns produkter i existerande produktportfölj som behöver en förnyad granskning. Om du klassificerar din produkt tidigt i processen kan undvika framtida missöden samt komma snabbare ut på marknaden med din produkt.

Personer som arbetar med egenvårdsprodukter som kosttillskott och läkemedel och som;

 • Arbetar med produktutveckling
 • Arbetar med marknadsföring
 • Som är beslutsfattare och/ eller sitter i ledningsgrupp
 • Anställda som är involverade i framtagning av nya produkter samt marknadsföring

Kursen består av 8 avsnitt innehållande sammanlagt 40 lektioner bestående av kortare videopresentationer tillsammans med checklistor, verktyg och ytterligare material som man kan ladda ner för självstudier. Kursen kommer bland annat att ta upp;

 • 5 avgörande kriterier när du klassificerar din produkt som läkemedel eller som kosttillskott
 • Faktorer som påverkar klassificeringen
 • Vad som är kosttillskott och läkemedel och vad dessa får innehålla
 • Skillnader mellan läkemedel och kosttillskott
 • Vad man får påstå om kosttillskott och läkemedel
 • Vad som kan betraktas som medicinska påståenden
 • Vad som är hälsopåståenden
 • Skillnaden mellan livsmedelsanvändning och medicinsk användning
 • Vad du behöver kontrollera med avseende på produktens innehåll
 • Bonustips

Se hela kursinnehållet här

Du genomför kursen i ditt eget tempo, när det passar dig. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 3 månader du har på dig. Du får också tillgång till extramaterial som du kan ladda ner och vi delar även med oss av länkar som du kan ha nytta av i ditt framtida arbete.

Längd: 2-10 tim beroende på genomförandetakt. 

Du har tillgång till webbkursen i 3 månader.

Om du har svarat rätt på samtliga provfrågor kan du direkt efter genomförd kurs ladda ner ditt kursintyg. Namnet på kursintyget kommer att vara ditt användarnamn som du anger när du anmäler dig till kursen.

BASIC: 6 500 kr exkl. moms/ person

PREMIUM: 15 000 kr exkl. moms/person

Läs om skillnaden mellan BASIC och PREMIUM

Du har tillgång till webbkursen i 3 månader. Direkt när du har registrerat dig för kursen får du instruktioner och uppgifter för att logga in till webbkursen. Den informationen skickas till samma e-postadress som du angav vid köpet. 

När du betalar med kontokort får du access direkt. Vid fakturering måste fakturan betalas först och därefter får du access till portalen. Dina 3 månader räknas från den dagen du fått access till webbkursen. Tillgången till webbkursen är personlig och får inte delas med någon annan. Om det ändå sker, vilket vi kan se, så är det skäl för omedelbar uppsägning av kontot enligt våra användarvillkor och kursavgiften är därmed förbrukad.

Vad roligt! Kontakta CatchWell för offert. Kursen passar många medarbetare eftersom de flesta har egna erfarenheter av sociala medier oavsett vad man arbetar med. Kursen är även lämplig för gruppdiskussioner.

Tjuvkika på kursen...

Premium: Kvalitetssäkring*

För dig som vill ha handledning

För dig som vill ha individuell hjälp. Kompletterar du med tillvalet PREMIUM får du också en kvalitetssäkring där du får feedback om en ingrediens tillsammans med dess påstående troligtvis kommer att klassificeras som ett läkemedel eller som ett kosttillskott.

Kvalitetssäkring och nya infallsvinklar

Det är lätt att bli förförd av möjligheterna med en ny produkt. I PREMIUM kursen ingår en faktabaserad kvalitetssäkring om en ingrediens troligtvis kommer att klassificeras som ett läkemedel eller som ett kosttillskott. Utifall det finns begränsad information om ingrediensen kommer du att  få feedback på vad du behöver kontrollera ytterligare innan du fattar beslut om du ska gå vidare med produkten eller inte. 

Granskningen omfattar en av produktens aktiva ingredienser tillsammans med påståenden som du önskar göra för produkten/ ingrediensen (3h + 1h). Bedömningen görs utifrån att produkten ska säljas på den svenska marknaden. 

Först utför jag en faktabaserad genomgång rörande ingrediensen tillsammans med önskade påståenden för denna ingrediens/ produkt. Detta tar i regel 3-4 timmar. När detta är klart går vi gemensamt igenom mina kommentarer (1h) där du får konkreta förslag på vad du behöver åtgärda. Observera att kvalitetssäkringen enbart gäller en ingrediens och dess påståenden. Innehåller produkten flera ingredienser med påståenden kan detta komma att påverka hur produkten som helhet klassificeras. 

I PREMIUM kursen ingår även individuell handledning* vid behov (2 x 30min). Dessa bokar du när du vill under de kommande 3 månaderna. Här har du möjlighet att ställa individuella frågor som uppstår i samband med att du går kursen.

Begränsat antal platser i PREMIUM kursen.

* Ingår enbart i PREMIUM kursen

om kursledaren

Mitt namn är Senia Johansson och jag har en farmacie doktorsexamen i ämnesområdet farmakognosi och har sammantaget mer än 25 års erfarenhet från olika roller inom forskning, myndighet, branschorganisation och företag med fokus på vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar för växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Det omfattar områden som produktutveckling, kvalitet, säkerhet, effekt och produktinformation inklusive marknadsföring.

Erfarenhet inom detta område – Jag har granskat dokumentation för produkter som ansökt om godkännande som läkemedel och jag har även tagit fram en branschriktlinje för säkra kosttillskott och för sport- och viktminskningsprodukter. Vidare har jag aktivt bedömt produkter (kosttillskott och läkemedel) utifrån ett regulatoriskt och medicinskt perspektiv innan företag har tagit in dem i sortimentet. Ju mer du vet om produkten på förhand desto tryggare kan du vara i beslutet om företaget ska satsa på produkten eller inte.

Jag är redo att gå kursen online!

Börja studera idag eller om några veckor – du bestämmer takten

Säkra din plats här

Det här får du I WEBBKURSERNA

Person läser bok, tecknad

Kompetensutveckling

CatchWells webbkurser passar dig som jobbar med egenvårdsprodukter. Du genomför kursen i din egen takt – när, hur och på vilken enhet du vill.

Checklista, tecknad

Verktyg

Checklistor och verktyg som du kan ladda ner till din dator. Du får även tips på var du hittar ytterligare information som kan vara av intresse.

Diplom, tecknad

Kursintyg

Efter att du klarat samtliga provfrågor kan du ladda ner ett digitalt kursintyg med ditt namn samt namnet på kursen.