Artikel

10 skäl: Vikten av korrekta växtnamn

Av Senia Johansson

Publicerat 16 mars 2023

10 skäl: Vikten av korrekta växtnamn

Latinska benämningar används i den farmaceutiska industrin för att beskriva växtingredienser i växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Att ha en standardiserad terminologi hjälper till att säkerställa att rätt del av växten används, vilket är avgörande för att uppnå rätt effekt och säkerhet vid användning av växtbaserade läkemedel och kosttillskott.

För att säkerställa säkerheten och effektiviteten av växtbaserade substanser är det avgörande att veta exakt vilken växt som används. Felaktiga växtnamn eller förväxlingar kan leda till att fel del av växten används, vilket kan ha negativa hälsokonsekvenser. Namngivning av växter är också viktigt ur ekonomisk synvinkel, då försäljningen av växtbaserade hälsoprodukter omsätter hundratals miljoner kronor bara i Sverige.

För att bedriva forskning om växtbaserade substanser krävs en bred expertis som innefattar fältarbete, laboratorie- och klinisk kompetens. Tyvärr saknas ofta grundläggande botaniska kunskaper, särskilt inom växttaxonomi och botanisk nomenklatur, trots att det finns internationella överenskommelser och nationella och internationella lagar som reglerar namnsättningen av växter. Felaktig tolkning och användning av binomial- och familjenamn, synonymer och auktorsnamn är vanligt förekommande. Det korrekta botaniska namnet är dock avgörande för att bedriva fytomedicinsk forskning, då det fungerar som en unik identifierare som kopplar forskning till befintlig litteratur. Denna osäkerhet i hur man namnger växter korrekt hindrar reproducerbarheten av resultat, som är en hörnsten i vetenskapen. Det är även avgörande att ha korrekta växtnamn när det gäller växtingredienser i kosttillskott. Nedan finns en lista på 10 viktiga skäl till att använda korrekta växtnamn.

10 skäl till varför det är viktigt att använda korrekta växtnamn

 1. Säkerhet och effekt

  Det är viktigt att känna till exakt vilken växt och växtdel som används för att kunna säkerställa dess säkerhet och effektivitet. Växter och växtdelar används för olika ändamål, och vissa av dem kan vara giftiga om de inte hanteras korrekt. Om växtnamnen är felaktiga eller förväxlas kan det leda till att fel del av växten används, vilket kan ha negativa konsekvenser för hälsan.

 2. Kvalitet

  Korrekta växtnamn kan säkerställa kvaliteten på kosttillskottet. Eftersom olika växtarter innehåller olika mängder av näringsämnen och aktiva föreningar, kan en felaktig växtart eller en mindre potent del av växten i ett kosttillskott göra det mindre effektivt eller helt ineffektivt.

 3. Förhindra oönskade föroreningar

  Att använda korrekta växtnamn kan säkerställa att kosttillskotten inte innehåller oönskade ämnen eller föroreningar. Felaktiga växter kan innehålla oönskade föroreningar som kan vara skadliga för hälsan.

 4. Underlätta konsumentval

  Konsumenterna kan enklare välja lämpliga kosttillskott när korrekta växtnamn används, vilket hjälper dem att identifiera vilka växtarter som är mest effektiva för deras hälsobehov.

 5. Undvik allergener

  Korrekta växtnamn kan hjälpa till att säkerställa att kosttillskottet inte innehåller allergener. Vissa växter kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer, och om en felaktig växt används i kosttillskottet kan det innehålla allergener som kan vara farliga för personer med allergier.

 6. Skydda hotade växtarter

  Korrekta växtnamn kan hjälpa till att skydda miljön genom att förhindra att felaktiga växter skördas. Vissa växtarter kan vara hotade eller skyddade. Felaktig användning i kosttillskott kan öka hotet mot dessa arter.

 7. Förhindra bedrägeri

  Korrekta växtnamn förhindrar bedrägeri vid tillverkning av kosttillskott. Mindre nogräknade tillverkare kan försöka använda billigare eller mindre effektiva växtarter och marknadsföra dem som mer effektiva. Korrekta växtnamn underlättar identifiering av bedrägeri och skyddar konsumenter från falska eller farliga produkter.

 8. Forskning och utveckling

  Korrekta växtnamn kan hjälpa till att främja forskning och utveckling av nya kosttillskott. Forskare kan få en bättre förståelse för de aktiva föreningarna och effekterna av olika växtarter. Detta kan leda till nya och mer effektiva kosttillskott som kan hjälpa till att förbättra hälsan hos människor.

 9. Undvik förvirring och felaktig användning

  För att undvika förvirring mellan olika växtarter med liknande namn är det viktigt att använda korrekta växtnamn. Det är inte ovanligt att olika växtarter har liknande namn på olika språk eller i olika delar av världen. För att undvika felaktig användning av växtnamn är det därför viktigt att använda vetenskapliga namn för växter.

 10. Öka kunskapen

  Korrekta växtnamn ökar medvetenheten om växtbaserade kosttillskott och deras hälsofördelar. Konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal kan därmed lättare identifiera vilka växtarter som används i kosttillskott och deras potentiella hälsofördelar. Detta ökar medvetenheten om växtbaserade kosttillskott som alternativ till syntetiska kosttillskott och läkemedel.

Företag som tillverkar och säljer kosttillskott

Att använda korrekta växtnamn för växtingredienser i kosttillskott är inte bara en viktig fråga för vetenskaplig forskning och konsumenternas hälsa, utan också för företag som tillverkar och säljer kosttillskott.

Rätt växtingredienser måste användas för att säkerställa konsumenternas säkerhet och för att produkten ska ha önskad effekt. Korrekt användning av växtnamn kan ge företagen en konkurrensfördel genom en ökad försäljning och lojalitet från kunderna. Det visar också företagets seriösa inställning och ansvar för konsumenternas hälsa, ökar transparensen i tillverkningsprocessen och skapar förtroende hos kunderna.

artikel

Se upp för växtfusk!

10 skäl för att använda korrekta växtnamn

Infografik (2 sidor)

Frontbild 10 steg från idé till sälj

Frigör din tid till annat

Ska du lansera ett kosttillskott?

Med experttjänsten “Klassificering” undersöker vi om din produkt kan komma att klassas som kosttillskott eller som läkemedel och om innehållet är tillåtet.

Fundersam om jag kan hjälpa dig?
Kontakta mig för en diskussion.

Ladda ner infografik gratis

Fyll i uppgifterna nedan så kommer du att få en länk där du kan ladda ner infografiken som en pdf

Fyll i för- och efternamn
Ange den E-postadress som vi lättast når dig
Markera att du godkänner vår Integritetspolicy. Längst ner på sidan hittar du en länk till policyn.
Markera att du godkänner att vi skickar CatchWell Update kostnadsfritt till ovanstående e-postadress. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen och enkelt avregistrera i länken som finns i respektive mail.